شعر در مورد چرخ زندگی

شعر در مورد چرخ زندگی ,شعر درباره چرخ زندگی,شعر برای چرخ زندگی,شعر در باره چرخ زندگی,شعر با چرخ زندگی,شعر درمورد چرخ زندگی,شعر با کلمه چرخ زندگی,شعر با کلمه ی چرخ زندگی,شعری در مورد چرخ زندگی,شعری درباره چرخ زندگی,شعر درباره ی چرخ زندگی,شعر کودکانه در مورد چرخ زندگی,شعر مفهومی در مورد چرخ زندگی,شعرهای کودکانه در مورد چرخ زندگی

شعر در مورد چرخ زندگی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد چرخ زندگی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

خیلی تماشای چرخ و فلک را دوست دارم.

دوست دارم ساعت ها چرخیدن چرخ و فلک را ببینم،

چرخیدن چرخ ِ فلک را!

دوست دارم ساعت ها بنشینم

و چرخیدن چرخ های فلک را ببینم،

که چگونه می چرخاند و آدم ها را ببینم که چگونه می چرخند

و می چرخانند و می چرخانندشان.

شعر در مورد چرخ زندگی

برخیز و مخور غم جهان گذران

خوشباش و به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفائی بودی

نوبت بتو خود نیامدی از دگران

شعر درباره چرخ زندگی

اگر دانی که دنیا غم نیرزد

بروی ِ دوستان خوشباش و خرّم

غنیمت دان ، اگر دانی که هر روز

ز عمر مانده روزی می شود کم

منه دل بر سرای عمر سعدی

که بنیادش نه بنیادیست محکم

برو شادی کن ، ای یار ِ دل افروز

چو خاکت می خورد ، چندین مخور غم

شعر برای چرخ زندگی

این چرخ فلک که ما در او حیرانیم

فانوس خیال از او مثالی دانیم

خورشید چراغداران و عالم فانوس

ما چون صوریم کاندر او حیرانیم

شعر در باره چرخ زندگی

روزگار است این

که گه عزت دهد گه خوار دارد

چرخ بازیگر از این بازیچه ها

بسیار دارد

شعر با چرخ زندگی

چرخ گردون با دلم به به چه بازی میکند

با من خسته عجب بنده نوازی میکند

چون نسیمی گه ملایم، گه طوفانی مخوف

وای عجب حال وهوایی بی قراری میکند

شعر درمورد چرخ زندگی

 چرخ ار نگردد

گرد دل از بیخ و اصلش برکنم

گردون اگر دونی کند

گردون گردان بشکنم

شعر با کلمه چرخ زندگی

 چون در جهان

نگه نکنی چون است؟

کز گشت چرخ دشت

چو گردون است

شعر با کلمه ی چرخ زندگی

 همیشه تا به نه اقلیم

چرخ این وضع است

که آفتاب بود

پادشاه و تیر دبیر

شعری در مورد چرخ زندگی

 نه کافر نعمتم

تا نالم از ناسازی گردون

که قدر گوشمال چرخ را

چون ساز می دانم

شعری درباره چرخ زندگی

 به دم در چرخ می آری

فلک ها را و گردون را

چه باشد پیش افسونت

یکی ادراک پوسیده

شعر درباره ی چرخ زندگی

 دست فشانم چو شجر

چرخ زنان همچو قمر

چرخ من از رنگ زمین

پاکتر از چرخ سما

شعر کودکانه در مورد چرخ زندگی

کی بود چرخ و ثریا که بشاید قدمت را

و اگر نیز بشاید ز تو یابند سزایی

شعر مفهومی در مورد چرخ زندگی

شادی بطلب که حاصل عمر دمی است

هر ذره خاک کیقبادی و جمی است

احوال جهان و اصل این عمر که هست

خوابی و خیالی و فریبی و دمیست

شعرهای کودکانه در مورد چرخ زندگی

گر چه این چرخ نیک گردانست

چرخ افلاک عشق گردانتر

همه ز افلاک عشق در ترسند

وان فلک در غم تو ترسانتر

شعر در مورد چرخ زندگی

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد احساس

شعر در مورد اسم نفس

شعر در مورد تبریک تولد

شعر با ح

شعر در مورد تسلیت مادر